ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

 • ಶ್ರೀ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ
  ಗುದ್ನೆಪ್ಪನಮಠ ರಸ್ತೆ, ಕುಕನೂರ. 583232
  ತಾ: ಕುಕನೂರ ಜಿ: ಕೊಪ್ಪಳ
  ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ.
 • sgvvtrustkoppal@gmail.com
 • +91-9916190762 | 7483098828

  X